دستگاه نوارپیچ دستی لوله سایز بزرگ و کوچک

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

نوارپیچ دستی لوله سایز بزرگ و کوچک

دستگاه نوارپیچ دستی لوله امکان اعمال تا 2 لایه نوار به شکل همزمان و با توان همپوشانی تا 75% دارا می باشد. این دستگاه برای نوار پیچی لوله های 2 تا 70 اینچ طراحی شده و به دلیل ماهیت محیطی بودن، باعث افزایش توامان دقت و سرعت نوارپیچی می شود. دستگاه نوارپیچ دستی خط لوله امکان اعمال تا 2 لایه نوار به شکل همزمان و با توان همپوشانی تا 75% را دارا می باشد.

به منظور نوارپیچی لوله گاز برای کاهش نرخ خوردگی از دستگاه نوارپیچ دستی لوله استفاده می شود. در اين روش حلقه نوار در محل های مورد نظر روی دستگاه قرار می گيرند، سپس درصد هم پوشانی دلخواه تنظیم و دستگاه کار خود را آغاز خواهد کرد. سرعت بالای نوارپيچی و دقت در نيروی کشش نوار و درصد هم پوشانی از ويژگی های منحصر به فرد اين روش است، که برای خطوط لوله با قطر کم و متوسط قابل استفاده می باشد.

اجزای نوار پیچ دستی لوله
اجزای نوار پیچ دستی لوله
نوار پیچ دستی لوله
نوار پیچ دستی لوله

از مهمترین خصوصیات این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • امکان تغییر میزان Overlapp
  • امکان تغییر تنش اعمالی در حین نوارپیچی
  • امکان اعمال تا 2 لایه همزمان
  • حداکثر سبکی ممکن
  • قابلیت حمل و سهولت کاربرد
  • امکان اعمال تنش یکنواخت

این دستگاه در سایزهای مختلف به شرح زیر تولید می شود:

  1. دستگاه نوار پیچ سایز کوچک برای لوله های 2 تا 18 اینچ: از این دستگاه عموما برای نوارپیچی لوله های سایز کوچک استفاده می شود.
  2. دستگاه نوار پیچ دستی سایز متوسط برای لوله های 20 تا 32 اینچ: از این دستگاه عموما برای نوارپیچی لوله های گاز در شرکت های استانی و خطوط با قطر متوسط استفاده می شود.
  3. دستگاه نوارپیچ سایز بزرگ برای لوله های 34 تا 56 اینچ: این دستگاه عموما برای نوارپیچی لوله های گاز در شرکت های استانی، شرکت های انتقال گاز و خطوط با قطر بالا استفاده می شود.

نوارپیچ دستی لوله

فایل کاتالوگ دستگاه نوارپیچ دستی لوله

کاتالوگ دستگاه نوارپیچ لوله

فایل تاییدیه خریداران دستگاه نوارپیچ

 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
previous arrow
next arrow
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
الکترود مرجع
previous arrow
next arrow