تجهیزات آزمون SSRT و SCC

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

تجهیزات آزمون SSRT و SCC

شرکت میراب صنعت مفتخر است به ساخت دستگاهی که در آزمون های مرتبط با خوردگی در محیط حاوی هیدروژن سولفید بسیار کاربردی و مقرون به صرفه می باشد. این دستگاه شامل امکاناتی است که امکان انجام هر دو تست آزمون کشش با نرخ کرنش بسیار آهسته (SSRT) و آزمون خوردگی تحت تنش (SCC) را فراهم می کند.

آزمون کشش با نرخ کرنش بسیار آهسته یا Slow Strain Rate Test آزمونی است که به منظور بررسی رفتار مکانیکی مواد در محیط های خورنده طراحی و ساخته شده است.در این آزمون نرخ کرنش بسیار کم و در محدوده 4-10 تا 8- 10 بر ثانیه (S-1) می باشد. در این آزمون نرخ کرنش ثابت در نظر گرفته شده و تنش به شکلی تغییرمی کند که در زمان های ثابت کرنش ثابتی به قطعه اعمال شود. در حین آزمون قطعه در محیط سیال یا گاز خورنده قرار داده شده و دما و فشار آن با توجه به شرایط واقعی قابل تغییر است.

در حین آزمون امکان بررسی رفتار خوردگی با کمک آزمون های الکتروشیمیایی وجود دارد. برای این منظور دو الکترود کانتر و رفرنس درون محفظه آزمون قرار داده می شوند تا رفتار الکتروشیمیایی قطعه را در حین تست بررسی نمایند.

این دستگاه علاوه بر انجام آزمون SSRT امکان انجام آزمون خوردگی تحت تنش Stress Crack Corrosion را نیز دارا می باشد. بر خلاف آزمون قبل در این آزمون تنش ثابت بوده و مدت زمان لازم برای شکست قطعه در محیط خورنده (سیال یا گاز) تعیین می گردد. از مرسوم ترین محیط های قابل استفاده برای این آزمون می توان به محیط های حاوی NH3، N2O4، H2S، NO3، NaOH، متانول، آب نمک، آب و هوای مرطوب اشاره کرد. این دستگاه مطابق با استانداردهای ASTM G129، NACE TM0111 و NACE TM0198 طراحی و ساخته شده است.

مشخصات دستگاه SSRT/SCC80 به شرح زیر است:

 • امکان انجام هر دو آزمون SSRT و SCC با یک دستگاه.
 • دامنه حرکت 30 سانتی متری برای فک ها.
 • نرخ کرنش بسیار آهسته و یکنواخت با دقت 5/0 % در محدوده 4-10 تا 8- 10 بر ثانیه (S-1) برای آزمون SSRT.
 • امکان اعمال تنش ثابت با دقت 5/0 % برای آزمون SCC.
 • قدرت اعمال نیرو تا 4 تن.
 • تعیین دقیق میزان جابجایی با دقت 1 میکرومتر.
 • رسم دقیق نمودار نیرو-جابجایی (تنش-کرنش) و امکان گرفتن اطلاعات به شکل فایل Excell.
 • تعیین دقیق زمان شکست نمونه.
 • امکان انجام آزمون در محیط های گاز یا مایع خورنده با حجم محفظه 5/2 لیتری.
 • امکان انجام آزمون در محدوده دمایی 25-80 در محیط گازی و سیال با کنترل دقیق و یکنواخت دما به شکل دیجیتال.
 • امکان انجام آزمون در محیط گازی با فشار کنترل شده تا 2 بار (30 psi) .
 • امکان بررسی رفتار خوردگی نمونه در محیط سیال با آزمون های الکتروشیمیایی و با کمک پتانسیواستات (OCP، LP، Impedance و CP).

آزمایشگاه H2S
چمبر آزمون HIC
پروف رینگ
فیوم هود H2S
فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای
آزمون‌های ممانعت کننده‌ها
رک خوردگی
آزمایشگاه H2S
چمبر آزمون HIC
پروف رینگ
فیوم هود H2S
فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای
آزمون‌های ممانعت کننده‌ها
رک خوردگی
previous arrow
next arrow
آزمایشگاه H2S
آزمایشگاه H2S
چمبر آزمون HIC
چمبر آزمون HIC
پروف رینگ
پروف رینگ
فیوم هود H2S
فیوم هود H2S
فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای
فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای
آزمون‌های ممانعت کننده‌ها
آزمون‌های ممانعت کننده‌ها
رک خوردگی
رک خوردگی
previous arrow
next arrow