معرفی دستگاه نوارپیچ لوله و انواع آن

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دستگاه نوارپیچ لوله

از دستگاه نوارپیچ لوله به منظور نوارپیچی خطوط لوله برای کاهش نرخ خوردگی استفاده می شود. در اين روش حلقه نوار در محل های مورد نظر روی دستگاه قرار می‌گيرند. سپس تنظيمات دستگاه برای ايجاد درصد هم پوشانی دلخواه و سرعت پيشروی و کشش نوار انجام می شود. پس از انجام تنظيمات، دستگاه شروع به نوارپیچی می کند. این دستگاه ها برای دو کلاس مختلف لوله (سایز بزرگ و کوچک) و در چهار نوع دستی سایز بزرگ، اتوماتیک خانگی یا سایز کوچک، اتوماتیک سایز بزرگ یا نوارپیچ غلتکی لوله تولید می شود:

1- نوارپیچی لوله های سایز کوچک: به منظور نوارپیچی این دسته از لوله ها که عمدتا کاربرد خانگی دارند (1/2 تا 4 اینچ) از دستگاه نوارپیچ اتوماتیک لوله گاز خانگی استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم نوارپیچ و پیش برنده اتوماتیک بوده و لوله 6 متری را در کمتر از 5 دقیقه نوارپیچی می کند.

2- نوارپیچی لوله های سایز بزرگ: برای این دسته از لوله ها (۲ تا 70 اینچ) از دستگاه محیطی دستی، دستگاه اتوماتیک سایز بزرگ یا نوارپیچ غلتکی ثابت استفاده می‌شود. در هر سه دستگاه میزان هم پوشانی و تنش اعمالی قابل تنظیم می باشد. تنها تفاوت آنها در دستی و اتوماتیک بودن به منظور نوارپیچی لوله می باشد.

دستگاه نوارپیچ دستی

دستگاه نوارپیچ اتوماتیک خانگی

دستگاه نوارپیچ اتوماتیک خط لوله

دستگاه نوارپیچ غلتکی لوله