معرفی دستگاه حمام ماسه داغ

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

حمام ماسه داغ

از حمام ماسه داغ به منظور بررسی رفتار پوشش ها در دمای بالا استفاده می شود. برای این منظور نمونه ای که باید تحت دمای بالا در حین جدایش کاتدی قرار گیرد روی حمام قرار داده شده و دمای آن در طول تست ثابت می ماند.

حمام ماسه داغ به شکلی طراحی شده است که امکان توزیع کاملا یکنواخت دما در طول تست را فراهم می کند. علاوه بر آن شدت گرمایش دستگاه به نوعی کنترل می شود که امکان گرم شدن ناگهانی نمونه ها از بین رفته و نمونه ها در طول تست با دقت دمایی بسیار بالایی مورد بررسی قرار می گیرند. ابعاد دستگاه حمام 400*600 mm، حداکثر دمای کاری دستگاه 100 درجه سانتیگراد و جنس حمام و صفحه گرم دستگاه از stainless steel می باشد. همچنین عایق بندی دستگاه به شکلی طراحی شده است که بدنه خارجی دستگاه خنک می ماند. استانداردهای جدایش کاتدی قابل انجام توسط این دستگاه عبارت است از:

  • DIN 30670
  • DIN EN ISO 15711
  • ASTM G-8
  • ASTM G-42
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow