دستگاه مقاومت به خراش گوج

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دستگاه مقاومت به خراش گوج

دستگاه مقاومت به خراش گوج یا gouge resistance tester به منظور تعیین مقاومت به خراش در پوشش های اپوکسی و پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با کد محصول GR test و با مشخصات فنی استاندارد NACE TM0215-15 و CSA Z245.20-14 طراحی و ساخته شده است.

مشخصات فنی دستگاه

  1. دستگاه مطابق با استاندارد NACE TM0215 و CSA Z245.20-14 طراحی و ساخته شده است.
  2. هولدر دستگاه امکان تست نمونه های مسطح با ابعاد استاندارد (6*100*100 mm) یا لوله با ابعاد استاندارد را فراهم می کند.
  3. دستگاه دارای وزنه های 30 و 50 کیلویی مطابق با استاندارد می باشد.
  4. امکان اعمال نیرو به شکل کاملا عمود بر نمونه.
  5. سرعت حرکت خطی دستگاه متغییر و در محدوده قابل کنترل می باشد.
  6. دستگاه امکان توقف اتوماتیک را بعد از طی مسافت مورد نظر استاندارد (75 میلیمتر) فراهم می کند.
  7. دستگاه دارای ساعت اندیکاتور به منظور تعیین عمق فرو رفتگی با دقت 0.01 میلیمتر می باشد.
  8. دستگاه دارای سمبه به منظور اعمال نیرو مطابق با استاندارد می باشد(6=d و 16=L).
  9. برق ورودی تک فاز 220 ولت.

دستگاه آزمون مقاومت به خراش گوج
دستگاه آزمون مقاومت به خراش گوج

دستگاه آزمون مقاومت به خراش

دریافت کاتالوگ دستگاه مقاومت به خراش

دریافت راهنمای کاربری دستگاه مقاومت به خراش

اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow