طراحی، سکوبندی و ساخت آزمایشگاه تحقیقاتی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

سکوبندی و ساخت آزمایشگاه

شرکت میراب صنعت با داشتن تیمی از متخصصین صنعتی و دانشگاهی دارای توانمندی سکوبندی آزمایشگاه، ساخت انواع کمدهای آزمایشگاهی، انواع هودهای آزمایشگاهی (مانند هودهای H2S، مواد شیمیایی، پوشش دهی و …)، ساخت میزهای شستشوی آزمایشگاهی و ساخت آزمایشگاه متناسب با نوع کاربری خاص آن آزمایشگاه می باشد. تجهیزات آزمایشگاهی شرکت میراب صنعت دارای ابعاد متناسب با محیط آزمایشگاه بوده و با توجه به شرایط آزمایش، ابعاد محیط آزمایشگاه و شرایط جغرافیایی محل آزمایشگاه طراحی و ساخته می شوند. صفحه رویی و بدنه کلیه تجهیزات مورد استفاده در ساخت آزمایشگاه از نوع ورق PVC ضد خوردگی یا سرامیک ضد اسید می باشد. از مهمترین مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی شرکت میراب صنعت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  طراحی و سکوبندی آزمایشگاه، هودها، کمدها، میزها، سینک شستشو و … متناسب با نوع آزمایشگاه و فضای موجود.
  • ساخت کلیه تجهیزات با ورق ضد خوردگی و ضد اسید (PVC و سرامیک ضد اسید).
  • طراحی و ساخت هود با توجه به نوع گاز و سیال تست.
  • ابعاد مورد نیاز با درب معلق به منظور باز بست ساده و قراردادن درب در ارتفاع دلخواه.
  • ساخت میز وسط آزمایشگاه با توجه به ابعاد محیط و دارای طبقه بندی.
  • طراحی و ساخت میز ضد لرزش (میز ترازو) به منظور قرارگیری ترازو بدون لرزش.
  • طراحی محل و انتخاب نوع سینک (سینک 15 در 15 یا 45 در 60 سانتیمتر ضد اسید)، شیر آلات شستشوی آزمایشگاهی و محل قرارگیری ظروف با توجه به نوع آزمایشگاه و کاربری آن.

آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
previous arrow
next arrow
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
پوشش دهی پلاسما
previous arrow
next arrow