معرفی آزمون خوردگی مس

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

معرفی آزمون خوردگی مس

آزمون خوردگی مس، برای ارزیابی میزان نسبی خوردگی یک محصول نفتی به علت ترکیبات گوگردی فعال طراحی شده است. تست خوردگی مس، یک روش تجزیه و تحلیل روغن برای دستگاه های گیربکس، توربین و روغن های هیدرولیک است. این روش، اثرات خوردگی روان کننده ها، بنزین، لوبریکنت ها، نفت، LNG و هیدروکربن های آروماتیک را بر روی آلیاژهای مس نشان می دهد.

روش تجزیه و تحلیل روغن خوردگی مس، ASTM D130 (ترجمه استاندارد) نسبتا ساده است. کوپن آزمون خوردگی مس جلا داده شده را در 30 میلی لیتر نمونه در دمای بالا (50 یا 100 درجه سانتیگراد) بسته به نوع بنزین، روغن یا روغن آزمایش شده به مدت سه ساعت غوطه ور می کنند. در پایان این دوره، نوار مس بعد از تمیز کردن، در زمینه میزان خوردگی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج با مقایسه لکه های روی نوار مس با مقیاس رنگی ASTM از 1A تا 4C ارزیابی می شوند.

چمبر آزمون خوردگی مس ASTM D130
چمبر آزمون خوردگی مس ASTM D130

مشخصات فنی

  • دارای چمبر بیرونی از جنس استین لس استیل با امکان تنظیم دما تا 100 درجه سانتیگراد، سیستم سیرکوله آب و روغن (با توجه به نوع تست) و دارای 4 مکان قرار گیری نمونه شامل نمونه های استاندارد تست های  ASTM D130, ASTM D849 (ترجمه استاندارد) و ASTM D1838.
  • دارای 4 عدد چمبر داخلی از جنس استین لس استیل با مشخصات و ابعاد مندرج در استاندارد ASTM D130 (ترجمه استاندارد) و امکان کار تا فشار 7 بار.
  • دارای یک عدد چمبر داخلی از جنس استین لس استیل با مشخصات و ابعاد مندرج در استاندارد ASTM D1838 امکان کار تا فشار 70 بار به همراه دو شیر سوزنی 4/1 اینچ و یک pressure relief valve با فشار 70 بار.
  • دارای دو عدد چمبر داخلی از جنس شیشه مقاوم به اسید به همراه کندانسور آبگرد شیشه ای با مشخصات و ابعاد مندرج در استاندارد ASTM D849 و پایه نگهدارنده.
  • دارای سیستم کنترل دما به شکل دیجیتال با مانیتور LCD و تایمر به منظور نمایش زمان تست.
  • دارای فک سمباده زنی نمونه به منظور جلوگیری از تماس نمونه با دست یا کج شدن نمونه در سمباده زنی مطابق با استاندارد ASTM D130 (ترجمه استاندارد).

دستگاه آزمون خوردگی مس

دریافت کاتالوگ دستگاه آزمون خوردگی مس
(Copper Corrosion Test)

دریافت فایل روش انجام تست
(Copper Corrosion Test)

دریافت راهنمای کاربری دستگاه آزمون خوردگی مس
(Copper Corrosion Test)

دستگاه سالت اسپری
دستگاه آزمون خوردگی مس
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
رک خوردگی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
سل خوردگی
کوپن خوردگی
سل فشار و دما بالا
دستگاه سالت اسپری
دستگاه آزمون خوردگی مس
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
رک خوردگی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
سل خوردگی
کوپن خوردگی
سل فشار و دما بالا
previous arrow
next arrow
دستگاه سالت اسپری
دستگاه سالت اسپری
دستگاه آزمون خوردگی مس
دستگاه آزمون خوردگی مس
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
رک خوردگی
رک خوردگی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
سل خوردگی
سل خوردگی
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
سل فشار و دما بالا
سل فشار و دما بالا
previous arrow
next arrow