دستگاه تست مقاومت به ضربه

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دستگاه تست مقاومت به ضربه

این دستگاه ها به منظور بررسی و تست مقاومت به ضربه (تغییر شکل سریع به وسیله ضربه) در پوشش های آلی و پوشش های تک و سه لایه اپوکسی پیوند ذوبی (FBE) مطابق با استانداردهای ISO21809-2 ،ISO21809-1 و ASTMD2794 طراحی و ساخته شده است. در این روش وزنه با وزن مشخص شده در استاندارد از ارتفاع یک متری یا متغیر (با توجه به استاندارد) روی نمونه پوشش داده شده رها شده و اثر فرو رونده مخصوص تست بر روی مقاومت به ضربه در پوشش با کمک آزمون هالیدی و بازرسی چشمی بررسی می شود.

مشخصات فنی

  1. دستگاه مطابق با استانداردهای ISO 21809-2 (14)  و ISO 21809-1 طراحی و ساخته شده است.
  2. امکان تست نمونه های آزمایشگاهی پوشش داده مطابق با استاندارد.
  3. دارای وزنه یک کلیوگرمی و نوک ضربه زن سخت کاری  شده به قطر 8/15 میلیمتر برای استاندارد ISO 21809-2  و جعبه وزنه و نوک ضربه زن سخت کاری شده به قطر 25 میلیمتر  برای استاندارد ISO 21809-1  .
  4. دارای میله مدرج 1 متری به منظور رها کردن سمبه.
  5. دارای کف سخت کاری شده مطابق با استاندارد.

دستگاه آزمون مقاومت به ضربه

دریافت کاتالوگ دستگاه آزمون مقاومت به ضربه

دریافت راهنمای کاربری دستگاه مقاومت به ضربه

اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow