دستگاه آزمون خمش ماندرل استوانه ای

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دستگاه خمش ماندرل استوانه ای

دستگاه خمش ماندرل استوانه ای یک روش بسیار اقتصادی در تعیین چسبندگی، الاستیسیته، ترک خوردگی و ازدیاد طول پوشش در حالت اعمال خمش بر روی پوشش های اعمال شده بر روی ورق می باشد.

دستگاه آزمون خمش ماندرل استوانه ای که مطابق با استاندارد ASTM D522 و ISO 1519 طراحی و ساخته شده است، امکان تعیین رفتار پوشش ها در محدوده تغییرات قطر ماندرل( 2 تا 32 میلیمتر) مطابق با استاندارد ISO 1519 (تعداد 14 استوانه) و 1/8 تا 1 اینچ مطابق با استاندارد ASTM D 522 (تعداد 6 استوانه) را  فراهم می کند. دستگاه این آزمون شامل یک ماندرل استوانه ای با قطر متغیر در محدوده فوق و از جنس فولاد ضد زنگ و با سطح سیقلی می باشد که نمونه روی آن به کمک یک بازوی خم کننده خم می شود. این دستگاه امکان خم کردن ورق های فولادی تا ضخامت 0.8 میلیمتر و تا طول 180 میلیمتر را فراهم می کند. در حالت عمومی دستگاه در دو مدل مطابق با استاندارد ASTM D522 و ISO 1519 با مشخصات زیر ساخته می شود:

1- دستگاه خمش ماندرل استوانه ای مطابق با استاندارد ASTM D522 با 6 ماندرل با قطر های 1/8، 3/4، 3/8، 1/2، 3/4 و 1 اینچ.

2- دستگاه خمش ماندرل استوانه ای مطابق با استاندارد ISO 1519 با 14 ماندرل با قطر های 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25 و 32 میلیمتر.

مشخصات فنی دستگاه ها به شرح زیر می باشد:

 

ASTM D 522-B & ISO 1519استاندارد کاری
2-32 mm for ISO & 1/8-1 inch for ASTMمحدوده قطر ماندرل
65 mmعرض حداکثری نمونه
80 – 100 mm با توجه به قطر ماندرلطول حداکثری نمونه
350 * 150 * 150 mmابعاد حدودی دستگاه
6 kgوزن حدودی دستگاه
stainless steelجنس ماندرل

اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow