دستگاه نوارپیچ اتوماتیک خط لوله سایز بزرگ

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

نوارپیچ اتوماتیک خط لوله سایز بزرگ

دستگاه نوارپیچ اتوماتیک خط لوله به منظور نوارپیچی اتوماتیک خط لوله برای کاهش نرخ خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد. در اين دستگاه حلقه نوار در محل های مورد نظر روی دستگاه قرار می گيرند، سپس تنظيمات دستگاه برای ايجاد درصد هم پوشانی دلخواه و سرعت پيشروی و کشش نوار مناسب انجام می شود. پس از انجام تنظيمات، دستگاه روشن شده و به طور کاملا اتوماتيک و بدون دخالت اپراتور عمليات نوار پيچی را انجام می دهد. سرعت بالای نوارپيچی و دقت در نيروی کشش نوار و درصد هم پوشانی از ويژگی های منحصر به فرد اين روش است، که برای خطوط لوله با قطر زياد قابل استفاده می باشد. در مواردی همچون خطوط انتقال زيرزمينی که خوردگی باعث بروز مشکلات زيادی می شود، استفاده از اين دستگاه توصيه می شود زيرا پيوستگی، يکنواختی و کيفيت نوار پيچی در اين روش بسيار بالا می باشد.

دستگاه نوارپیچ اتوماتیک خط لوله مطابق با توان کار در شیب های تا 15 درجه مثبت و منفی با اعمال تا 4 لایه نوار به شکل همزمان و با توان هم پوشانی تا 75% با توان تنظیم میزان هم پوشانی لایه ها و سرعت دستگاه با دو موتور (موتور اعمال حرکت دورانی و موتور اعمال حرکت افقی) طراحی گردید. در این دستگاه موتور برق روی دستگاه طراحی شده و نیاز به حرکت منبع تغذیه جریان از بیرون با دستگاه نمی باشد.

از مهمترین خصوصیات این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • امکان تغییر میزان Overlapp
  • امکان تغییر سرعت دستگاه
  • امکان اعمال تا 2 لایه همزمان
  • امکان کنترل تنش اعمالی به نوار
  • امکان کار در شیب 15 درجه مثبت، منفی
  • حداکثر سبکی ممکن
  • قابلیت حمل و سهولت کاربرد
  • امکان اعمال تنش یکنواخت

نوارپیچ اتوماتیک خط لوله

کاتالوگ دستگاه نوارپیچ لوله

فایل تاییدیه خریداران دستگاه نوارپیچ

 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
previous arrow
next arrow
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
الکترود مرجع
previous arrow
next arrow