معرفی دستگاه فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

فیکسچر خمش چهار نقطه ای

آزمون خمش چهار نقطه ای نوعی آزمایش خواص مکانیکی مواد است که می تواند مقاومت نمونه در برابر خمش را ارزیابی کند. اصول حاکم بر آزمون خمش چهار نقطه ای همان اصول تست خمش سه نقطه ای است اما در این آزمون از دو پین بارگذاری برای اعمال نیرو استفاده می شود و در نتیجه آزمون خمش تنش کششی یکنواخت را در یک منطقه نسبتاً بزرگ از نمونه نشان می دهد. هدف از آزمون خمش در چمبر HIC بررسی عملکرد خوردگی تحت تنش قطعه در شرایط بارگذاری استاتیک می باشد (SCC test).
شرکت میراب صنعت، هولدر آزمون خمش را به منظور انجام آزمون های SCC را مطابق با استاندارد NACE TM0316 و NACE MR0175 و ASTM G39 طراحی و تولید می کند. جیگ های تست خمش 4 نقطه ای از فولاد ضد زنگ AISI 316 با ماشینکاری با دقت بسیار بالا ساخته می شوند.
به منظور تعیین میزان تنش اعمالی به قطعه از پایه و ساعت مخصوص تعیین میزان دیفلکشن به قطعه استفاده می شود. این پایه به شکلی طراحی شده است که هولدر آزمون خمش 4 نقطه ای SCC درون آن قرار داده شده و با کمک ساعت اندیکاتور بسیار دقیق با دقت 0/0025 mm میزان کرنش اعمالی به قطعه محاسبه می گردد. میزان کرنش اعمالی به قطعه معیار تعیین میزان تنش اعمال شده به قطعه می باشد. پس از این، قطعه به منظور آزمایش های گاز ترش وارد چمبر تست HIC شده و آزمون SCC به شکل کامل روی آن انجام خواهد شد.

اجزای فیکسچر خمش چهار نقطه ای
اجزای فیکسچر خمش چهار نقطه ای
آزمایشگاه H2S
چمبر آزمون HIC
پروف رینگ
فیوم هود H2S
فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای
آزمون‌های ممانعت کننده‌ها
رک خوردگی
آزمایشگاه H2S
چمبر آزمون HIC
پروف رینگ
فیوم هود H2S
فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای
آزمون‌های ممانعت کننده‌ها
رک خوردگی
previous arrow
next arrow
آزمایشگاه H2S
آزمایشگاه H2S
چمبر آزمون HIC
چمبر آزمون HIC
پروف رینگ
پروف رینگ
فیوم هود H2S
فیوم هود H2S
فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای
فیکسچر خمش چهار نقطه‌ای
آزمون‌های ممانعت کننده‌ها
آزمون‌های ممانعت کننده‌ها
رک خوردگی
رک خوردگی
previous arrow
next arrow