معرفی سیستم لوور و کاربردهای آن

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

معرفی سیستم لوور صنعتی

لوورها (Louver) به عنوان یک راه حل پایدار برای کاهش هزینه های گرمایشی و خنک سازی شناخته شده اند. و یک سیستم موثر برای کنترل آب و هوا در یک ساختمان و هدایت هوای تازه در هنگام خروج هوا هستند. لوورها بسیار شبیه به دمپرها هستند و روی دیوار کارگذاشته می‌شوند. پیمانکاران به راحتی پنجره هایی را طراحی می کنند که با خانه ها، سازه های تجاری و سازه های صنعتی متناسب باشند و مشتریان را از لحاظ اندازه، شکل، مصالح ساختمانی و در پایان به سمت گزینه مطلوب هدایت کنند. معمولا لوورها (Louver) را با آلومینیوم یا ورق گالوانیزه تولید می‌کنند.

انواع دمپر و لوور

دریافت کاتالوگ مربوط به دمپر و لوور

انواع کوپن هولدر
دستگاه نوارپیچ
الکترود مرجع
کوپن خوردگی
مانیتورینگ حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
دمپر و لوور
انواع کوپن هولدر
دستگاه نوارپیچ
الکترود مرجع
کوپن خوردگی
مانیتورینگ حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
دمپر و لوور
previous arrow
next arrow
انواع کوپن هولدر
انواع کوپن هولدر
دستگاه نوارپیچ
دستگاه نوارپیچ
الکترود مرجع
الکترود مرجع
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
مانیتورینگ حفاظت کاتدی
مانیتورینگ حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
دمپر و لوور
دمپر و لوور
previous arrow
next arrow