معرفی کوپن هولدر دیسکی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

کوپن هولدر دیسکی

در حالت عمومی کوپن دیسکی نسبت به کوپن نواری کاربرد بیشتری دارد. زیرا کوپن دیسکی هم جهت با جریان سیال درون لوله قرار می‌گیرد و خلل در جریان سیال ایجاد نمی کند. سطوح دیواره لوله را بهتر و دقیق تر شبیه سازی می‌کند و در عملیات توپک رانی اختلالی در سیستم ایجاد نمی‌کنند. کوپن هولدر دیسکی در سه نوع بالای خط (top of line)، میانه خط (middle of line) و پایین خط (bottom of line) طراحی شده است. و در هر زمان توان نگهداری یک عدد کوپن دیسکی را دارا می باشد.

کوپن هولدر

کاتالوگ مربوط به کوپن هولدر

فایل تاییدیه خریداران کوپن هولدر

کوپن خوردگی

فایل کاتالوگ مربوط به کوپن خوردگی

فایل راهنمای نحوه تمیزسازی کوپن‌ها

فایل تاییدیه خریداران کوپن

کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow