معرفی پنل کنترلی آزمون گاز ترش

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

پنل کنترلی آزمون گاز ترش

پنل آزمون گاز ترش

پنل آزمون گاز ترش به منظور انجام آزمون های مرتبط با گاز ترش طراحی شده است. این پنل امکان کنترل دبی گاز سولفید هیدروژن و نیتروژن را مطابق با استانداردهای NACE TM0177 ، NACE TM0284 ، NACE TM0316 فراهم می کند.

این پنل قابلیت نصب در هودهای مخصوص گاز سولفید هیدروژن را دارا بوده و دارای سه بخش مجزا به منظور انجام سه آزمون مستقل می باشد. هر یک از سه بخش پنل دارای دو ورودی به منظور ورود گاز سولفید هیدروژن و نیتروژن، دو عدد فلومتر به منظور کنترل دبی گاز مطابق با استاندارد (میلیلیتر/دقیقه/لیتر 200 – 100) و یک خروجی به منظور اتصال به چمبر تست می باشد. کلیه تجهیزات بکار رفته در ساخت این تجهیز از جنس استیل 316 می باشد که به منظور مقاومت نسبت به گاز ترش طراحی و ساخته شده است.

پنل کنترلی آزمون های گاز ترش
پنل کنترلی آزمون های گاز ترش