معرفی کوپن خوردگی اتمسفری

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

کوپن خوردگی اتمسفری

کوپن خوردگی اتمسفری به منظور بررسی و مانیتورینگ رفتار خوردگی اتمسفری مواد مورد استفاده قرار می گیرد. به این دسته از کوپن ها (CLIMAT (Classify Industrial and Marine Atmospheres گفته شده و در دو دسته متفاوت دسته بندی می شوند:

1- کوپن های سیم روی پیچ (wire on bolt):
در این نوع از کوپن ها یک سیم فلزی از جنس آلومینیوم به دور پایه ای نارسانا و مارپیچ از جنس تفلن پیچیده شده است. بعد از زمان مشخصی، نمونه سیم وزن شده و تغییر وزن آن ملاک نرخ‌خوردگی اتمسفری می‌باشد. اگر از پیچ آهنی AISI 1010 یا مسی CA110 استفاده شود، امکان بررسی تاثیر خوردگی گالوانیک در محیط اتمسفر فراهم می‌شود. آزمون معمولا در مدت زمان 90 روز انجام می گیرد. اما اگر آزمون در زمان های طولانی انجام شود امکان بررسی تاثیر تغییر فصل در خوردگی اتمسفری نیز قابل بررسی می‌باشد. این نوع از کوپن‌ها مطابق با استانداردهای ASTM G116 و ISO 9226 طراحی و ساخته می‌شوند. و معمولا به شکل 3 تایی بر روی پایه‌ای عایق از جنس پلکسی گلاس نصب می‌گردند.

2- کوپن های تخت Flat panel:
این دسته از کوپن ها از جنس فلز مورد مطالعه عموما فولاد ساده کربنی (AISI 1010 و AISI 1018) به شکل مسطح ساخته شده و توسط پایه های عایق از جنس تفلن یا پلکسی گلاس روی سطح میز بررسی خوردگی اتمسفری محکم می شوند. ابعاد کوپن ها 100×150 یا 100×200 ميليمتر با ضخامت حداقل 1mm می باشد. این نوع از کوپن ها مطابق با استانداردهای ASTM G50 طراحی و ساخته می شوند و معمولا با زاویه 30 درجه نسبت به افق با کمک پایه های عایق بر روی میز های مخصوص نصب می شوند.

کوپن خوردگی

فایل کاتالوگ مربوط به کوپن خوردگی

فایل راهنمای نحوه تمیزسازی کوپن‌ها

فایل تاییدیه خریداران کوپن

کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow