کاربرد و مشخصات فنی کوپن آزمون خوردگی مس

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

کوپن آزمون خوردگی مس

آزمون خوردگی مس، برای ارزیابی میزان نسبی خوردگی یک محصول نفتی به علت ترکیبات گوگردی فعال طراحی شده است. تست خوردگی مس، یک روش تجزیه و تحلیل روغن برای دستگاه های گیربکس، توربین و روغن‌های هیدرولیک است. این روش، اثرات خوردگی روان کننده‌ها، بنزین، لوبریکنت ها، نفت، LNG و هیدروکربن‌های آروماتیک را بر روی آلیاژهای مس نشان می‌دهد.

به منظور بررسی کارایی سیال از کوپن آزمون خوردگی مس استفاده می‌شود. برای این منظور کوپن های نواری مسی با خلوص 99.9% و با کد آلیاژی CDA110 استفاده می شود. این کوپن ها دارای ابعاد و مشخصات مورد نظر در استانداردهای ASTM D130, ASTM D849 و ASTM D1838 می باشد. این کوپن ها به شکل نواری و در ابعاد 75 در 12.5 میلیمتر و با ضخامت 2 میلیمتر طراحی و ساخته می شوند. سطح این کوپن ها دارای زبری 0.2-0.6 میکرون است و دارای براقیت در سطح دبل دیسک می باشد.

مشخصات فنی کوپن آزمون خوردگی مس

  • Coupon type: CDA110 scale type
  • Coupon size: strip type with dimension of 75 × 12.5× 2 mm with a 3.2 mm hole with the distance of 3.2 mm from top
  • Surface finishing: polished with roughness of 0.2 – 0.6 µm
  • Coupons are not machined and not sheared or punched
  • Coupons surface are not cold worked
  • Coupons are accuracy cleaned and individually packaged
  • Coupons are weighted with a 4 digit balance

کوپن خوردگی

فایل کاتالوگ مربوط به کوپن خوردگی

فایل راهنمای نحوه تمیزسازی کوپن‌ها

فایل تاییدیه خریداران کوپن

کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow