معرفی کوپن حفاظت کاتدی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

کوپن حفاظت کاتدی

کوپن حفاظت کاتدی برای بررسی کارایی سیستم حفاظت کاتدی در خط لوله دارای پوشش استفاده می شود. برای این منظور قطعه ای بدون پوشش از کوپن در کنار لوله قرار گرفته و با کمک آند لوله جریان مورد نیاز آن قرائت می شود. ولتاژ عبوری از این فلز لخت، معیار مناسبی برای تعیین کارایی سیستم حفاظت کاتدی می باشد. علاوه بر این موضوع، با کمک قطعه کوچکی فلز لخت روی کوپن، میزان تداخل جریان AC قابل تعیین می باشد. مشخصات فنی این کوپن ها به شرح زیر می باشد:

  • کوپن اندازه گیری جریان DC با سطح 10cm2 با جنس دلخواه مطابق با جدول جنس کوپن ها.
  • کوپن اندازه گیری تداخل جریان AC با سطح 1cm2 و با جنس دلخواه مطابق با جدول جنس کوپن ها.
  • جنس بدنه از PVC، به اندازه 2 اينج
  • سیم مسی با عایق THHN به طول 6 متر.

نوع مادهنوع آلیاژنام معادل
فولاد ساده کربنیAISI 1010ASTM A512/St12
فولاد ساده کربنیAISI 1018ASTM A512/St37
فولاد ساده کربنیAPI 5L
فولاد ساده کربنیASTM A106
فولاد آلیاژی لولهN 80
فولاد آلیاژی لولهL 80
فولاد ضد زنگSAE 30418/8
فولاد ضد زنگSAE 31618/10
مس خالصCDA 110C11000
آلیاژ مس (مس/ نیکل)CDA 706Copper Nickel, 10%
آلیاژ مس (مس/ روی)CDA 443Admiralty
تیتانیومTi commercial
تیتانیوم الیاژیTi-6Al-4V
آلومینیوم خالصCommercially pure AlAl 1100
آلومینیوم آلیاژیآلومینویم سری هواییAl 7075
آلومینیوم آلیاژیآلومینویم سری دریاییAl 6061

کوپن حفاظت کاتدی

فایل کاتالوگ مربوط به کوپن خوردگی

فایل راهنمای نحوه تمیزسازی کوپن‌ها

فایل تاییدیه خریداران کوپن

کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی نواری
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی دیسکی
کوپن خوردگی رسوب
کوپن خوردگی رسوب
انواع کوپن هولدر
انواع کوپن هولدر
سالید پلاگ
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow