معرفی دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی

در روش پوشش دهی پلاسمایی پالسی از جریان مستقیم پالسی به منظور عملیات پوشش دهی یا اکسید کردن الکترولیتی پلاسمایی (PEO) استفاده می شود. کنترل ولتاژ این دستگاه در محدوده 800+ تا 300- ولت، محدوده کنترل جریان تا 9 آمپر و حداکثر توان کاری 10 kw می باشد. کلیه تغییرات جریان و ولتاژ در این روش به شکل پیوسته توسط دستگاه تنظیم و مانیتورینگ انجام می شود. مشخصات فنی این محصول در جدول زیر آورده شده است:

 

پالسی unipolarنوع جریان
ولتاژ یا جریان ثابتنوع خروجی
قابل تنظیم و بازسازی با توجه به جریان نوع پوششحمام
+800 – -300 voltمحدوده ولتاژ
30-2000 Hzفرکانس خروجی
5-85%Duty cycle
10 kwتوان خروجی
3 phase
380 Volt
50/60 Hz
جریان ورودی
10 amperمحدوده جریان
1 milisecondpulse accuracy

 

مفاهیم دستگاه:

فرکانس: تعداد تکرار یک پالس مشخص در یک بازه زمانی مشخص (1 ثانیه).

Duty cycle: درصدی از زمان که یک پالس (مثبت یا منفی) فعال است .

Ratio: نسبت زمان اعمال ولتاژ مثبت به ولتاژ منفی. برای مثال اگر این عدد یک باشد به این معنی است که اگر ولتاژ مثبت 1 میلی ثانیه اعمال شود، ولتاژ منفی نیز یک میلی ثانیه اعمال خواهد شد و اگر عدد ratio، روی 5 تنظیم شود به این معنی است که هر 5 میلی ثانیه ولتاژ مثبت با یک میلی ثانیه ولتاژ منفی همراه خواهد بود.

ولتاژ مثبت: عبارت است از ولتاژ مثبت نسبت به نقطه ground.

ولتاژ منفی: عبارت است از ولتاژ منفی نسبت به نقطه ground.

سیستم آبگرد دستگاه پوشش دهی الکترولیتی پلاسمایی

محفظه الکترولیت (سل یا محفظه پوشش دهی PEO) محفظه ای است شفاف و دارای سیستم آبگرد به منظور کنترل دما. حجم این سل 5، 10 یا 15 لیتری بوده و به شکلی طراحی شده است که امکان پوشش دهی نمونه های آزمایشگاهی در آن به سادگی میسر باشد.

کاتالوگ دستگاه پوشش‌دهی پلاسما

دریافت کاتالوگ دستگاه پوشش‌دهی پلاسما (PEO)

راهنمای کاربری دستگاه پوشش‌دهی پلاسما

دریافت فایل راهنمای کاربری دستگاه پوشش‌دهی پلاسما (PEO)

دستگاه سالت اسپری
دستگاه آزمون خوردگی مس
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
رک خوردگی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
سل خوردگی
کوپن خوردگی
سل فشار و دما بالا
دستگاه سالت اسپری
دستگاه آزمون خوردگی مس
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
رک خوردگی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
سل خوردگی
کوپن خوردگی
سل فشار و دما بالا
previous arrow
next arrow
دستگاه سالت اسپری
دستگاه سالت اسپری
دستگاه آزمون خوردگی مس
دستگاه آزمون خوردگی مس
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
رک خوردگی
رک خوردگی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
سل خوردگی
سل خوردگی
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
سل فشار و دما بالا
سل فشار و دما بالا
previous arrow
next arrow