معرفی کوپن هولدر نواری

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

کوپن هولدر نواری

کوپن هولدر نواری جهت معلق کردن کوپن های نواری 2، 3 یا 6 اینچ در محل مورد بازرسی، استفاده می گردند. نگهدارنده کوپن به عنوان پایه نگهدارنده اولیه عمل می کند و به وسیله یک پیچ چپ گرد به سالید پلاگ (solid plug) متصل می شود. این نوع از کوپن هولدرها در سه نوع بالای خط (top of line)، میانه خط (middle of line) و پایین خط (bottom of line) طراحی شده است. هر کوپن هولدر در هر زمان توان نگهداری دو عدد کوپن نواری 2، 3 یا 6 اینچ را دارا می باشد. کوپن هولدرهای ساخته شده توسط شرکت میراب صنعت امکان کار با کوپن ها و تجهیزات شرکت کوساسکو و رز را دارا می باشند.

کوپن هولدر

کاتالوگ مربوط به کوپن هولدر

فایل تاییدیه خریداران کوپن هولدر

کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر دیسکی
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر نواری
کوپن هولدر لدر
کوپن هولدر لدر
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
سالید پلاگ
سالید پلاگ
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
previous arrow
next arrow