کوپن ضد یخ

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

کوپن ضد یخ

خنک کننده های مورد استفاده در موتورها ممکن است با بسیاری از انواع فلزات در تماس باشند. برای مثال، رادیاتورها در موتورهای جدید حاوی آلومینیوم و در موتورهای قدیمی‌تر حاوی برنج و مس هستند. ترموستات ها حاوی مس هستند. موتورها حاوی فولاد هستند. محفظه پمپ آب حاوی چدن و ​​چدن – آلومینیوم است. خنک کننده ای که با هر یک از این فلزات واکنش نشان می دهد نمیتوانند برای استفاده در موتورها مناسب باشد. این تست که از آن تحت نام آزمون ضدیخ نیز نام برده می شود خنک کننده ها را از نظر واکنش پذیری با مس، سیم لحیم، برنج، فولاد، آلومینیوم ریخته گری و چدن بررسی می کند. این آزمون مطابق با استاندارد ASTM D1384 انجام می پذیرد.

مایع خنک‌کننده با استفاده از “آب خورنده” مخصوص تهیه شده رقیق می‌شود تا تغییراتی که ممکن است در حین استفاده از خنک‌کننده ایجاد شود، شبیه‌سازی شود. کوپن ها آماده شده و نمونه آماده شده در یک بشر مجهز به درپوش لاستیکی، کندانسور و لوله هواده قرار می گیرند. مخلوط به دمای آزمایش می رسد، هوادهی شروع می شود و نمونه برای زمان آزمایش رفلاکس می شود. در پایان آزمایش، کوپن ها تمیز، خشک و وزن می شوند. تغییر وزن در کوپن معیار میزان خوردگی می باشد.

کوپن های ضد یخ پیشنهاد شده در این روش تست توسط خودروسازان پذیرفته شده است، اما ترکیب آنها ممکن است مشابه آلیاژهایی نباشد که در حال حاضر برای اجزای سیستم خنک کننده موتور استفاده می شود. بنابراین، نمونه‌هایی غیر از نمونه‌هایی که در این روش تست تعیین شده‌اند، ممکن است با توافق دوجانبه طرفین مورد استفاده قرار گیرند.

جنس کوپن های خوردگی

 

  1. فولاد، UNS G10200 (SAE 1020)، برش از ورق نورد سرد 1.59 میلی متری (1⁄16 اینچ) به اندازه 50.8 در 25.4 میلی متر (2 در 1 اینچ).
  2. مس، مطابق با UNS C11000 (SAE CA110) یا UNS C11300 (SAE CA113)8. نورد سرد، برش داده شده از ورق 1.59 میلی متری ( 16/1 اینچی) به اندازه 50.8 در 25.4 میلی متر (2 در 1 اینچ).
  3. برنج، مطابق با آلیاژ UNS C26000 (SAE CA 260). نیمه سخت، برش خورده از ورقه 1.59 میلی متری (16/1 اینچ) به اندازه 50.8 در 25.4 میلی متر (2 در 1 اینچ).
  4. لحیم – نمونه برنجی. یک نمونه لحیم جامد برش خورده از ورق 1.59 میلی متری (1⁄16 اینچی) از آلیاژ درجه 30A (SAE 3A) به اندازه 50.8 در 25.4 میلی متر (2 در 1 اینچ) . استفاده از نمونه لحیم جامد باید همراه با نتایج کاهش وزن نمونه فلزی گزارش شود.
  5. آلومینیوم ریخته گری، مطابق با آلیاژ UNS A23190 SAE 329).) اندازه نمونه، 50.8 در 25.4 در 3.18 میلی متر (2 در 1 در 8/1 اینچ).
  6. چدن، مطابق با آلیاژ UNS F10007 (SAE G3500) اندازه نمونه، 50.8 در 25.4 در 3.18 میلی متر (2 در 1 در 8/1 اینچ).

چیدمان کوپن ها

 

هیچ یک از سخت افزارهای مورد استفاده در چیدمان نمونه فلزی (نمونه فلزی، پیچ ها، واشرها، جداکننده های فلزی، آستین های عایق، اسپیسرهای عایق و مهره ها) را نمی توان مجددا برای آزمایش استفاده کرد. نمونه های آزمایش فلز باید از طریق مرکز با یک مته 6.75 میلی متری (17⁄64 اینچی) سوراخ شوند. لوله تترافلوئورواتیلن با قطر خارجی 6.35 میلی متر (1⁄4 اینچ) 1.59 میلی متر (1⁄16 اینچ) عرض و ضخامت دیواره 0.4 میلی متر (1⁄64 اینچ) قابل قبول است.

دو پایه برنجی نیمه سخت باید از ورق 1.59 میلی متری (1⁄16 اینچی) به اندازه 50.8 در 25.4 میلی متر (2 در 1 اینچ) بریده شوند. یک سوراخ به قطر 6.35 میلی متر (1⁄4 اینچ) باید در هر پایه با مرکز 6.35 میلی متر (1⁄4 اینچ) از بالا و 12.7 میلی متر (1⁄2 اینچ) از هر طرف ایجاد شود. بسته آزمایشی باید روی پیچ عایق بندی شده با نمونه ها به ترتیب زیر ساخته شود: پایه برنجی، مس، لحیم ، برنج، فولاد، چدن، آلومینیوم ریخته گری و پایه برنجی. نمونه ها باید توسط جدا کننده های فلزی جامد با ضخامت 4.76 میلی متر (3/16 اینچ) با قطر داخلی 6.75 میلی متر (17⁄64 اینچ) و 11.11 میلی متر (7⁄16 اینچ) بیرونی جدا شوند.