آموزش انواع پوشش های حفاظتی و نحوه انتخاب آنها

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آموزش انواع پوشش های حفاظتی و نحوه انتخاب آنها

علی رغم این موضوع که خطوط لوله، ارزان ترین و مطمئن ترین روش انتقال آب، نفت، گاز و فرآورده های نفتی به شمار می رود، گردش پول و سرمایه گذاری در این حوزه بسیار زیاد می باشد. به همین جهت توسعه خطوط لوله به عنوان یک شاخص معتبر در مطالعه توسعه یافتگی کشورهای دارای ذخایر زیرزمینی استراتژیک و منابع آبی تعبیر می شود.

یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین روش ها برای جلوگیری از خوردگی داخلی و خارجی خطوط لوله، استفاده از یک سیستم پوشش محافظ با یا بدون حفاظت کاتدی است. هزینه های کلی حفاظت شامل قیمت پوشش و سیستم حفاظت کاتدی می باشد. انتخاب پوشش می تواند به طور مشخصی بر هزینه های حفاظت کاتدی بیفزاید.

كاربرد اصلی پوشش های حفاظتی برای جلوگيری يا كنترل خوردگی بخش خارجی سازه های فولادی در زير خاک يا غوطه ور در آب می باشد. پوشش باعث جداسازی فلز از تماس با محيط اطراف خود می شود، چون هر پوششی نمی تواند به طور كامل قابل اطمينان باشد، لذا حفاظت كاتدی متناسب با نوع آن برای جلوگيری از خوردگی دارای اهميت است. از آنجا كه انتخاب و به كارگيری صحيح پوشش بايد 99 درصد از حفاظت را تأمين كند، بنابراين آگاهی از مزايا و معايب پوشش های موجود از اهميت فوق العاده ای برخوردار می باشد. تعداد سامانه های پوشش موجود، ضرورت تجزيه و تحليل دقيق خواص مطلوب برای يک پوشش موثر لوله را ايجاب می كند. بنابراين انتخاب بهينه و كاربرد صحيح پوشش های حفاظتی در مهندسی دارای اهميت است.

در طول گذشت زمان يک پوشش حفاظتی تخریب شده در اثر تماس با رطوبت، اكسيژن، مواد شيميايی، تغييرات درجه حرارت، سايش، فشار و ديگر عوامل احتمالی، لازم است كه به موقع و اصولی تعمير گردد تا استفاده بهينه از پوشش حفاظتی حاصل شود. ضمن آنكه، انتخاب و اجرای تعمير پوشش بسيار پيچيده تر از نصب پوشش اوليه است.

مواردی که در این مجموعه از مقالات مشاهده میفرمایید تا حدود زیادی نقشه راه انتخاب پوشش، بازرسی پوشش و حفاظت کاتدی می باشد:

بازرسی و مشخصات پوشش

خواص پوشش

پوشش های نواری

پوشش های دمای بالا

خطوط انتقال گاز

پوشش های مورد استفاده

حفاظت کاتدی پوشش