پوشش های مورد استفاده در خطوط انتقال گاز

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

پوشش های مورد استفاده در خطوط انتقال گاز

پوشش های خط لوله
پوشش های خط لوله

خطوط انتقال گاز يكی از مهمترين شريان های حياتی در زندگی شهری و اخيراً روستايی محسوب می شود. رفتار لوله های انتقال گاز در برابر خوردگی يکی از مشکلات صنعت گاز می باشد. لوله های گاز حاوی مواد اشتعال پذير هستند و نشت گاز و آتش سوزی های پس از آن می تواند موجب صدمات جانی و خسارت های مالی و زيان های زيست محيطی گردد. در بسياری از كشورها برای انتقال مطمئن، مداوم و ارزان گاز، از لوله های فولادی استفاده می شود. مشکل اساسی اين نوع از لوله ها اين است که در معرض شرايط مخرب محيطی دچار مشكلاتی از قبيل خوردگی و پوسيدگی می شوند. هزينه های مصرف شده برای جايگزينی لوله های يک خط انتقال و هزينه های مربوط به راه اندازی و نصب مجدد يک خط انتقال از فاکتورهای مهم در انتخاب سيستم حفاظت در مقابل خوردگی می باشد. يکی از اقتصادی ترين و مرسوم ترين راه های حفاظت در مقابل خوردگی استفاده از پوشش های محافظتی می باشد. پوشش در واقع يک سد فيزيکی بين مايع خورنده و سطح فلز ايجاد می کند و با اين عمل مانع خوردگی می شود. مرسوم ترين پوشش های خارجی مورد استفاده در صنعت گاز عبارتند از: پوشش های کولتار، سه لايه پلی اتيان، پلی پروپيلن، بيتوسيل و پلی يوريتان .

برای دانلود متن کامل کلیک کنید