دستگاه نوارپیچ اتوماتیک خط لوله سایز کوچک

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

نوارپیچ اتوماتیک خط لوله سایز کوچک

دستگاه نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک امکان اعمال 2 لایه نوار به شکل همزمان و با توان همپوشانی تا 90% را فراهم می کند. این دستگاه برای نوار پیچی لوله های 0/5 تا 4 اینچ طراحی شده است. به دلیل اتوماتیک بودن سرعت نوارپیچی نسبت به نیروی انسانی تا 11 برابر افزایش می یابد. به منظور نوارپیچی این دسته از لوله ها که عمدتا کاربرد خانگی دارند (1/2 تا 4 اینچ)، از دستگاه نوارپیچ اتوماتیک لوله گاز استفاده می شود. این دستگاه دارای سیستم نوارپیچ و پیش برنده اتوماتیک بوده و لوله 6 متری را در کمتر از 5 دقیقه نوارپیچی می کند.

به منظور نوارپیچی لوله گاز خانگی برای کاهش نرخ خوردگی از این دستگاه استفاده می شود. در اين روش حلقه نوار در محل مورد نظر روی دستگاه قرار می گيرند. سپس درصد هم پوشانی با کمک مدار کنترلی تنظیم و دستگاه کار خود را آغاز خواهد کرد. سرعت بالای نوارپيچی و دقت در نيروی کشش نوار و درصد هم پوشانی از ويژگی های منحصر به فرد اين روش است، که برای خطوط لوله با قطر کم قابل استفاده می باشد.

نوارپیچ اتوماتیک خط لوله

کاتالوگ دستگاه نوارپیچ لوله

فایل تاییدیه خریداران دستگاه نوارپیچ

 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
previous arrow
next arrow
 نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ دستی لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک خط لوله
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
نوارپیچ اتوماتیک لوله سایز کوچک
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
انواع کوپن هولدر
انواع کوپن هولدر
الکترود مرجع
الکترود مرجع
previous arrow
next arrow