محصولات آزمایشگاهی قابل ارائه به صنایع مختلف

تولید شده توسط شرکت میراب صنعت

تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی

شرکت دانش بنیان میراب صنعت با توجه به دارا بودن تیمی از متخصصین دانشگاهی و صنعتی، توانمندی خود را در ساخت محصولات آزمایشگاهی برای صنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، آزمایشگاه های مرجع و ساخت تجهیزات بیومواد اعلام می دارد. شایان ذکر است که این محصولات کاملا مطابق با استانداردهای بین المللی طراحی شده و با توجه به تولید داخل بودن از ارزبری قابل توجه بدلیل خرید محصولات مشابه خارجی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تجهیزات آزمایشگاهی بررسی خواص مواد
تجهیزات آزمایشگاهی بررسی خواص مواد

آزمون ویل تست

Wheel Test

آزمون قفس چرخان

Rotating Cage

آزمون پاشش جت

Jet Impingement

آزمون خوردگی بالای خط

TOL Corrosion

آزمایشگاه H2S

H2S Laboratory

آزمون‌ HIC

HIC test

آزمون پروف رینگ

Proof Ring

فیوم هود

Fume Hood

فیکسچر خمش ۴ نقطه‌ای

Four Point Bending Test

آزمون خوردگی مس

Copper Corrosion Test

آزمون جدایش کاتدی

Disbonding Test

آزمون سالت اسپری

Salt Spray Test

رک تست

Rack Test

دستگاه پیرسازی سریع مقره

Copper Corrosion Test

دستگاه سایش پین روی دیسک

Disbonding Test

دستگاه ساینده مواد

Salt Spray Test

دستگاه سایش استوانه چرخان

Rack Test

دستگاه آزمون مه نمکی مقره

Copper Corrosion Test

دستگاه بررسی مواد عایقی

Disbonding Test

مقاومت به تراوایی کلر در بتن

Salt Spray Test

دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی

دستگاه پوشش دهی پلاسمایی DC

دستگاه پوشش دهی پلاسمایی AC

دستگاه خمش ماندرل مخروطی

Conical Mandrel Bend Tester

دستگاه خمش ماندرل استوانه ای

Cylindrical Mandrel Bend Tester

دستگاه اپلیکاتور اتوماتیک اعمال فیلم رنگ

Automatic Film Applicator

حمام ماسه داغ

Hot Sand Bath

تجهیزات جانبی

سیستم آبگرد پوشش دهی

منیفولد PVC

دستگاه الکتروپولیش