معرفی دستگاه اپلیکاتور فیلم اتوماتیک

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

اپلیکاتور فیلم اتوماتیک

اپلیکاتور فیلم اتوماتیک یا فیلم کش اتوماتیک به منظور اعمال یک لایه رنگ به شکل کاملا یکنواخت، با ضخامت مشخص و به شکل کاملا تکرار پذیر و با امکان تنظیم سرعت اعمال رنگ و دما مطابق با استاندارد ASTM D823 و مطابق با Practice c این استاندارد طراحی و ساخته شده است. یکی از مشکلات اعمال دستی رنگ، تکرار ناپذیری نتایج به دلیل تغییر سرعت اعمال، تغییر ضخامت سطح و فاکتورهای دیگر انسانی می باشد. از مهمترین مزایای این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اعمال کاملا اتوماتیک رنگ که به معنای دقت بالا در اعمال و تکرار پذیری نتایج به منظور بررسی چسبندگی و تعیین مشخصات رنگ و پوشش مانند قدرت ترکنندگی، ضخامت فیلم تر و خشک، رنگ، براقیت، شکم کردن (sagging) و یکنواختی رنگ می باشد.

2- دارای میز استاندارد یا وکیوم با قدرت اعمال چسبندگی بر روی ورق.

3- امکان تغییر سرعت اعمال رنگ از 5 تا 100 mm/sec.

4- توقف اتوماتیک دستگاه در انتهای مسیر.

5- زمینه سنگین به منظور کاهش ارتعاش و اعمال پوشش کاملا یکنواخت.

6- دارای صفحه کاملا دقیق و مسطح.

7- امکان اعمال دما و رطوبت بر روی نمونه ها تا 60 درجه سانتیگراد و 70%.

8- دارای اپلیکاتور به منظور اعمال رنگ.

ASTM D 823 practice Cاستاندارد کاری
600 * 400 * 200 mmابعاد حدودی دستگاه
300 mmحداکثرعرض قابل تست
400 mmحداکثر طول قابل تست
20 kgوزن حدودی دستگاه
 

اپلیکاتور اتوماتیک فیلم

دریافت کاتالوگ اپلیکاتور اتوماتیک فیلم

اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
اپلیکاتور اتوماتیک فیلم
آزمون خراش ( گوج)
آزمون خراش ( گوج)
آزمون ضربه
آزمون ضربه
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه آزمون جدایش کاتدی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه پوشش دهی پلاسمایی پالسی
دستگاه سالت اسپری
دستگاه سالت اسپری
previous arrow
next arrow