مشاوره، حفاظت و مانیتورینگ خوردگی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

مشاوره، حفاظت و مانیتورینگ خوردگی

شرکت میراب صنعت راستین شامل تیمی توانمند از متخصصین خوردگی با مدرک دکتری می باشد. با توجه به سابقه فعالیت صنعتی قابل توجه، توانایی انجام فعالیت های مرتبط با مشاوره، حفاظت و مانیتورینگ خوردگی در زمینه های زیر  را دارا می باشد:

  • نرخ خوردگی تجهیزات و لوله ها با کمک آزمون های تسریع شونده الکتروشیمیایی و کوپن گذاری تعیین می شود.
  • مشاوره در زمینه انتخاب ممانعت کننده ها و پوشش های مناسب با توجه به شرایط کاری، دمایی و اقتصادی انجام می گردد.
  • بررسی انواع خوردگی و راه کارهای جلوگیری از آن ها شامل حفاظت کاتدی و آندی، اصلاح طراحی، اصلاح جنس ماده انجام می شود. سایر راهکارها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع دریایی و کلیه صنایع در معرض خوردگی نیز شامل می شود.
  • مشاوره در زمینه انواع پوشش ها و رنگ ها با توجه به شرایط اقلیمی، صنعتی و دمای کاری قطعه و لوله از خدمات دیگر شرکت می باشد.
  • انجام محاسبات حفاظت کاتدی، عیب یابی سیستم های در حال حفاظت و اجرای حفاظت کاتدی بر روی تجهیزات و خطوط
  • طراحی سیستم های مانیتورینگ خوردگی