معرفی دمپر آتش و انواع آن

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دمپر آتش

دمپر آتش نوعی از تجهیزات کنترل آتش passive هستند که در سیستم های گرمایشی، ونت ها و تهویه هوای HVAC به منظور جلوگیری از گسترش آتش استفاده می شوند. هنگامی که یک افزایش دما اتفاق می افتد، دریچه های دمپر بسته می شود. در این نوع از دمپرها از دو مکانیزم زیر برای عکس العمل نشان دادن به حرارت استفاده می شود.

1- دمپرهای آتش موتور دار با اکچواتور
این نوع از دمپرها در حالت عادی باز می باشند و در صورت قطع برق یا اختلال در سیستم برق یا عدم ارسال جریان الکتریکی، موتور این دمپرها فورا با کمک  فنر موجود در اکچواتور (spring return actuator) دمپر را می بندد. این نوع از دمپرها به یک حسگر دود یا آتش متصل شده و در صورت حریق به سرعت دمپر را می بندند. و این عمل از سرایت دود و آتش به سایر مکان ها جلوگیری می کند.

2- دمپرهای آتش ثقلی با فیوز حرارتی
این نوع از دمپرها در حالت عادی باز می باشند و فعال سازی آنها توسط یک کانکشن حرارتی (Fusible link) که در دمای بالاتر از دمای محیط ذوب می شود اتفاق می افتد. دمای فعال سازی کانکشن های حرارتی بسته به نوع کانکشن متغیر است. مرسوم ترین نوع کانکشن حرارتی، کانکشن های 165 درجه فارنهايت می باشد که معادل با 74 درجه سانتيگراد است.

دمپرهای دود/آتش

دمپرهای دو حالته که هم برای حالت آتش و هم برای دود طراحی می شوند، به یک منبع کنترل دمایی وصل هستند و توسط یک نیرو محرکه خارجی توانایی باز و بسته شدن دارند. این نوع از دمپرها دقیقا مانند دمپرهای آتش طراحی شده اند با این تفاوت که از پخش شدن دود حاصل از آتش نیز جلوگیری می کنند.

انواع دمپر و لوور

دریافت کاتالوگ مربوط به دمپر و لوور

انواع کوپن هولدر
دستگاه نوارپیچ
الکترود مرجع
کوپن خوردگی
مانیتورینگ حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
دمپر و لوور
انواع کوپن هولدر
دستگاه نوارپیچ
الکترود مرجع
کوپن خوردگی
مانیتورینگ حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
دمپر و لوور
previous arrow
next arrow
انواع کوپن هولدر
انواع کوپن هولدر
دستگاه نوارپیچ
دستگاه نوارپیچ
الکترود مرجع
الکترود مرجع
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
مانیتورینگ حفاظت کاتدی
مانیتورینگ حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
منبع تغذیه حفاظت کاتدی
دمپر و لوور
دمپر و لوور
previous arrow
next arrow