معرفی انواع تجهیزات جانبی آزمایشگاهی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

تجهیزات جانبی آزمایشگاهی

تجهیزات جانبی ساخت شرکت دانش بنیان میراب صنعت به عنوان تجهیزات کمکی در دستگاه های ساخت این شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات شامل موارد زیر می باشد:

  1. منیفولد PVC: به منظور تزریق گاز خنثی یا دی اکسید کربن در زمان آزمون ویل تست از این دستگاه استفاده می شود. این تجهیز مطابق با موارد فنی مندرج در استاندارد NACE 1D182 طراحی و ساخته شده است.
  2. سیستم آبگرد پوشش دهی: این تجهیز امکان پوشش دهی پلاسما در شرایط بهینه تر را فراهم می کند. وجود سیستم آبگرد با امکان خنک کنندگی سیال، شرایط پوشش دهی را تسهیل و امکان پوشش دهی با روش پلاسمای الکترولیتی اکسیداسیونی با کیفیت بالاتر را فراهم می کند.
  3. دستگاه الکتروپولیش: این دستگاه به منظور الکتروپولیش قطعات فلزی برای متالوگرافی یا براق سازی قطعات کوچک طلا یا استیل استفاده می شود. ابعاد نمونه ها در این روش کوچک و امکان تغییر شدت جریان، سطح ولتاژ و کنترل دمای حمام در حین عملیات الکتروپولیش فراهم می باشد.
  4. پنل کنترلی آزمون گاز ترش: از این تجهیز به منظور کنترل دبی گاز های مصرفی در آزمون های گاز ترش (N2  و H2S) استفاده شده و امکان انجام سه آزمون را به شکل همزمان فراهم می کند.
  5. الکترود کمکی پلاتین: جهت برقراری جریان در سیستم به حضور الکترود پلاتین نیاز می باشد. در واقع به وسیله الکترود کمکی، جریان کاتدی به الکترود کار اعمال می شود.

سیستم آبگرد پوشش دهی

منیفولد PVC

دستگاه الکتروپولیش

پنل کنترلی آزمون گاز ترش

الکترود پلاتین