معرفی انواع کوپن هولدر و کاربرد آن ها

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

انواع کوپن هولدر

کوپن هولدر به منظور قرارگیری کوپن خوردگی روی خط استفاده می شود و به منظور کار با انواع کوپن با توجه به مکان قرار گیری در خط (بالا، میانه یا پایین خط) و تعداد متغیر کوپن طراحی و ساخته می شود. این نوع کوپن دارای یک حفره با رزوه چپ به منظور اتصال به سالید پلاگ (solid plug) می باشد.

جنس هولدر از stainless steel بوده و با توجه به درخواست برای انواع access fitting قابل تولید می باشد. کوپن هولدر های ساخته شده توسط شرکت میراب صنعت امکان کار با کوپن ها و تجهیزات شرکت کوساسکو و رز را دارا می باشند. این روش های ارزیابی خوردگی خط لوله مزایای زیر را دارا می باشد:

  • جهت موازی با جریان
  • سطح بیشتر در معرض محیط خورنده
  • تعداد بیشتر کوپن
  • تنوع مواد کوپن
  • بازرسی آسان تر در جریان های چند فازی
  • ارزیابی مناطق مختلف مقطع لوله با توجه به محل قرارگیری کوپن های خوردگی.

کوپن هولدرهای شرکت میراب صنعت در 4 دسته زیر ساخته می شوند.

  1. کوپن هولدر نواری (strip type): این نوع نگهدارنده‌ها جهت معلق کردن کوپن‌های نواری 2، 3 یا 6 اینچ در محل مورد بازرسی، استفاده می‌گردند. نگهدارنده کوپن به عنوان پایه نگهدارنده اولیه عمل می کند و به وسیله یک پیچ چپ گرد به سالید پلاگ (solid plug) متصل می شود. این نوع در سه نوع بالای خط (top of line)، میانه خط (middle of line) و پایین خط (bottom of line) طراحی شده و در هر زمان توان نگهداری دو عدد کوپن نواری 2، 3 یا 6 اینچ را دارا می باشد.
  2. کوپن هولدر دیسکی (Disk type): این نوع کوپن‌ها نسبت به کوپن های نواری کاربرد بیشتری دارند. زیرا کوپن دیسکی هم جهت با جریان سیال درون لوله قرار میگیرد و خلل در جریان سیال ایجاد نمی کند. سطوح دیواره لوله را بهتر و دقیق تر شبیه سازی میکند و در عملیات توپک رانی اختلالی در سیستم ایجاد نمی کنند. این نوع در سه نوع بالای خط (top of line)، میانه خط (middle of line) و پایین خط (bottom of line) طراحی شده و در هر زمان توان نگهداری یک عدد کوپن دیسکی را دارا می باشد.
  3. کوپن هولدر لدر (ladder type): این نوع دارای 6 مکان قرارگیری کوپن لدر (2 اینچی) بوده و برای لوله های بالاتر از 8 اینچ استفاده می شود. این نوع از هولدر به شکل هم زمان هر سه مکان بالای خط (top of line)، میانه خط (middle of line) و پایین خط (bottom of line) را مورد بررسی قرار می دهد. نگهدارنده کوپن دارای یک مهره چپ گرد است که آن را به انتهای سالید پلاگ (solid plug) متصل می کند و همچنین به عنوان نگهدارنده پایه اصلی عمل می کند.
  4. کوپن هولدر چند دیسکی (multi disk type): این نوع دارای 3 مکان قرارگیری کوپن دیسکی بوده و برای لوله های بالاتر از 6 اینچ استفاده می شود. این نوع از هولدر به شکل همزمان هر سه مکان بالای خط (top of line)، میانه خط (middle of line) و پایین خط (bottom of line) را مورد بررسی قرار می دهد.

کوپن هولدر

کاتالوگ مربوط به کوپن هولدر

فایل تاییدیه خریداران کوپن هولدر

کوپن خوردگی

فایل کاتالوگ مربوط به کوپن خوردگی

فایل راهنمای نحوه تمیزسازی کوپن‌ها

فایل تاییدیه خریداران کوپن