تجهیزات و آزمون های بررسی خواص مواد

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

تجهیزات بررسی خواص مواد

به منظور بررسی و تعیین مقاومت مواد در شرایط سخت و خشن (harsh environments) به فاکتورهای محیطی مانند سایش (wear) یا فرسایش (erosion) و یا فاکتورهای همزمان ترکینگ و اروژن (tracking and erosion) از این نوع از آزمون ها استفاده می شود. از معروف ترین آزمون های بررسی رفتار سایشی مواد می توان به آزمون های سایش پین روی دیسک، سایش استوانه چرخان و سایش تبر اشاره نمود.

  1. آزمون سایش پین روی دیسک: در این روش نمونه به شکل دیسک ساخته شده و فرایند سایش با کمک یک پین سرامیکی یا فلزی سخت کاری شده انجام می پذیرد. در انتهای آزمون امکان تعیین مکانیزم سایش، نرخ سایش، ضریب اصطکاک و عمر پوشش امکان پذیر خواهد بود. در این دستگاه ضریب اصطکاک معیار تغییر مکانیزم سایش بوده و مکانیزم سایش بعد از آزمون با تصویر برداری از سطح با کمک میکروسکوپ های الکترونی یا میکروسکوپ میدان دید نزدیک فراهم می شود.
  2. آزمون سایش استوانه چرخان: در این روش، قطعه که عموما یک ورق پلیمری یا لاستیکی است دور یک استوانه فیکس شده و اعمال نیروی ثابت توسط یک ساینده صورت می گیرد. بعد از طی 40 مسافت مشخص (40 متر) نمونه خارج و مکانیزم و نرخ سایش با کمک وزن کردن و با کمک میکروسکوپ الکترونی یا میکروسکوپ میدان دید نزدیک تعیین می گردد.
  3. آزمون تبر(Taber): در این آزمون، قطعه که عموما یک دیسک پلیمری یا یک دیسک پوشش داده شده است در محل آزمون قرار می گیرد. سایش عموما توسط دو ساینده به شکل همزمان اعمال و محصولات سایش برخلاف روش اول از سطح نمونه با کمک دستگاه وکیوم جمع آوری می شوند. بعد از آزمون وزن و سطح نمونه معیار نرخ و مکانیزم سایش خواهد بود.

به منظور بررسی رفتار مواد عایق در محیط های بسیار خشن، آزمون های خاصی توسط موسسه استاندارد IEC طراحی شده است. از معروف ترین این آزمون ها می توان به آزمون مه نمکی و آزمون ترکینگ اشاره نمود. در آزمون ترکینگ (IEC 60587) قطعه عایق به شکل مستطیل بریده شده و از روی سطح قطعه در شرایطی که جریان بسیار بالای برق عبور می کند (تا 6000 ولت) سیال تست با دبی مشخص ریخته می شود. در این آزمون میزان جریان عبوری در زمان تست نباید از حد مشخصی بیشتر باشد. در آزمون مه نمکی (IEC 62217) در زمان اتصال قطعه (مقره) به جریان، مقره درون محفظه ای حاوی رطوبت آب و نمک با درصد رطوبت بسیار بالا قرار گرفته و معیار رد یا قبول میزان جریان عبوری از قطعه می باشد.

محصولات مرتبط با آزمون های بررسی خواص مواد شرکت میراب صنعت به شرح زیر می باشد.

دستگاه پیرسازی سریع مقره

Copper Corrosion Test

دستگاه سایش پین روی دیسک

Disbonding Test

دستگاه ساینده مواد

Salt Spray Test

دستگاه سایش استوانه چرخان

Rack Test

دستگاه آزمون مه نمکی مقره

Copper Corrosion Test

دستگاه بررسی مواد عایقی

Disbonding Test

مقاومت به تراوایی کلر در بتن

Salt Spray Test