دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دستگاه سایش پین روی دیسک

دستگاه آزمون سایش پین روی دیسک (Pin on Disc Wear Testing Device) با توان انجام آزمون به شکل رفت و برگشتی و چرخشی در محیط های خورنده و خشک طراحی شده است. این آزمون روشی بسیار اقتصادی در بررسی نرخ سایش می باشد که امکان تعیین نرخ سایش و ضریب اصطکاک را در دو حالت خشک و در محیط خورنده فراهم می کند. به منظور بررسی مقاومت سایشی در نمونه های لاستیکی، پلاستیکی، فولادی و انواع پوشش ها دستگاه آزمون سایشی پین روی دیسک با مشخصات كاربردی زير طراحی شده است:

  • امکان تست در حالت رفت و برگشتی Reciprocating.
  • امكان تعيين دامنه رفت و برگشت و تغییر سرعت حرکت دستگاه در حالت رفت و برگشتی.
  • امکان تست در حالت چرخشی.
  • امکان تغییر سرعت دستگاه و تغییر قطر سایش در حالت چرخشی.
  • امکان تعیین دقیق ضریب اصطکاک
  • امکان تست در محیط سیال.
  • امکان تغییر قطر نگهدارنده نمونه برای بررسی نمونه های متفاوت.
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
previous arrow
next arrow
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
پوشش دهی پلاسما
previous arrow
next arrow