دستگاه آزمون سایش استوانه چرخان

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

دستگاه آزمون سایش استوانه چرخان

استفاده از دستگاه آزمون سایش استوانه چرخان یکی از قابل اعتمادترین آزمون های بررسی مقاومت سایشی در مواد لاستیکی طبیعی و مصنوعی، پلیمرهای ترموپلاستیک، لاستیک های ترموست ولکانایز و تفلن ها می باشد. در این آزمون نمونه ای از جنس تفلون یا لاستیک به شکل دایره بریده شده و در محل هولدر دستگاه سایش قرار داده می شود. در زمان تست، نمونه به صورت حرکت دورانی، به شکل جانبی نیز روی سطح ساینده حرکت می کند. نمونه در این آزمون در محل خود ثابت بوده و با یک نیروی فشاری معادل 5 یا 10 نیوتن به سمت پایین و روی سطح ساینده فشار داده می شود. بعد از طی 40 متر، نمونه مجددا وزن شده و میزان کاهش وزنی معیاری برای تعیین مقاومت به سایش ماده قلمداد می شود. دستگاه Rotary Drum (Rotating Cylinder) Abrasion Tester مطابق با استاندارد DIN ISO 4649-2010 و با مشخصات زیر طراحی و ساخته شده است:

16 ± 0.2 mmقطر نمونه تست
6 to 10 mmارتفاع نمونه تست
150 mmقطر درام (استوانه) چرخشی
470 mmطول درام (استوانه) چرخشی
40 ± 2 RPMسرعت چرخش درام (استوانه)
4.2 mm per revolution of drumسرعت حرکت افقی هولدر نمونه
10 N / 5 Nنیروی قابل اعمال به نمونه ها (وزنه های همراه دستگاه)
3º from verticalInclination of axis of specimen holder
40 m (about 84 rotations)طول کل تست
0.5 HP – 230 volts ACموتور دستگاه
100*50*40 cmابعاد حدودی دستگاه
Room temperatureدمای کاری

آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
previous arrow
next arrow
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
پوشش دهی پلاسما
previous arrow
next arrow