تجهیزات آزمون های خوردگی عمومی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

تجهیزات آزمون های خوردگی عمومی

انجام آزمون های خوردگی عمومی امکان بررسی کارایی تجهیزات در شرایط بسیار خورنده را فراهم می کند. در این دسته از آزمون ها تجهیزات و مواد در شرایط بسیار خورنده قرار می گیرند تا کارایی آنها در این محیط ها از نظر کارا بودن یا طول عمر مورد بررسی قرار گیرد. شرکت دانش بنیان میراب صنعت از شرکت های خلاق و نوآور در زمینه ساخت تجهیزات تست های خوردگی می باشد. از محصولات شاخص این شرکت در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. سل فشار و دما بالا: این تجهیز که از جنس استین لس استیل (SS 316) ساخته می شود به منظور بررسی رفتار خوردگی مواد در فشارهای بالا (3000 psi) و دماهای تا 150 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار میگیرد.
  2. آزمون سالت اسپری: به جهت شبیه سازی رفتار خوردگی در نمونه های فلزی و بررسی رفتار پوشش ها، دستگاه سالت اسپری طراحی و ساخته شده است. این آزمون شیوه ای بسیار مقرون به صرفه در بررسی میزان خوردگی و ارزیابی پوشش های مقاوم به خوردگی و آنالیز خوردگی سطحی است.
  3. آزمون خوردگی مس: این آزمون به منظور بررسی رفتار خوردگی تجهیزات ساخته شده از مس در محیط های حاوی روغن، روان کننده، بنزین یا LNG مورد استفاده قرار میگیرد.
  4. آزمون جدایش کاتدی: در شرایطی که حفاظت کاتدی اعمال شود جهت بررسی رفتار پوشش در زمان اعمال حفاظت کاتدی از آزمون جدایش کاتدی استفاده می شود.
  5. رک تست: در خطوط آب، سیستم های خنک کننده و خطوط آتش نشانی از رک تست به منظور بررسی رفتار ممانعت کننده های خوردگی، تعیین مکانیزم خوردگی ونرخ رسوب گذاری استفاده می شود.
  6. سل خوردگی: برای شبیه سازی شرایط واقعی به جهت انجام آزمون های خوردگی مانند پلاریزاسیون و امپدانس از این تجهیز استفاده می شود.
  7. آزمون خنک کننده: این روش یک روش ساده برای ارزیابی اثرات خنک‌کننده های موتور یا سیالات انتقال حرارت بر روی نمونه‌های فلزی تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل‌شده را در بر می گیرد.

محصولات مرتبط با آزمون های خوردگی عمومی شرکت میراب صنعت به شرح زیر می‌باشد.

سل فشار و دما بالا

high pressure high temperature vessel

آزمون سالت اسپری

Salt Spray Test

آزمون خوردگی مس

Copper Corrosion Test

رک تست

Rack Test

آزمون جدایش کاتدی

Disbonding Test

سل خوردگی

Corrosion Cell

آزمون خنک کننده

Coolant Test