دستگاه پیر سازی سریع مقره های الکتریکی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

پیرسازی سریع مقره های الکتریکی

هدف از ساخت دستگاه پیر سازی سریع مقره های الکتریکی بررسی وضعیت و عملکرد کاری مقره ها در شرایط بحرانی در تست های پیرسازی سریع می باشد. برای این منظور دستگاهی با امکان اعمال همزمان رطوبت (شرایط باران)، دما، مه نمکی، UV و اعمال ولتاژ های بالا تا 35KV طراحی و ساخته شده است. دستگاه مطابق با استاندارد بین المللی  IEC 62730 TR طراحی شده و دارای مشخصاتی به شرح زیر می باشد:

الف: امکان افزایش و کنترل دقیق دما تا حداکثر  60 درجه با کمک المنت های الکتریکی.

ب: امکان تعیین و افزایش درصد رطوبت در حین تست تا 90%.

پ: امکان ایجاد شرایط دمایی کاملا یکنواخت درون محفظه تست با کمک فن های موجود در دستگاه.

ت: امکان شبیه سازی شرایط آلوده جوی به شکل کاملا یکنواخت و با هر میزان آلودگی.

ث: امکان مانیتورینگ داخل دستگاه به شکل 24 ساعته با امکان ضبط تصویر ویدیویی.

ج: امکان اعمال ولتاژ متغیر تا KV 35 به شکل پایدار برای زمان طولانی.

چ: امکان عکس برداری از لحظه Break down مقره.

ح: امکان ثبت زمان break down مقره ها.

خ: امکان شبیه سازی شرایط تابش نور خورشید با کمک لامپ UV.

پیرسازی سریع مقره‌های الکتریکی

کاتالوگ شبیه‌سازی تعیین عمر مقره‌های الکتریکی

پیرسازی سریع مقره‌های الکتریکی

راهنمای کاربری شبیه‌سازی تعیین عمر مقره‌های الکتریکی

آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
previous arrow
next arrow
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های ممانعت‌کننده
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های گاز ترش
آزمون‌های خوردگی عمومی
آزمون‌های خوردگی عمومی
کوپن خوردگی
کوپن خوردگی
آزمون ترکینگ
آزمون ترکینگ
آزمون های رنگ
آزمون های رنگ
پوشش دهی پلاسما
پوشش دهی پلاسما
previous arrow
next arrow