آشنایی با پوشش های محافظ خط لوله نواری

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

پوشش های نواری

پوشش لوله سرد
پوشش لوله سرد

نياز به محافظت از خطوط لوله های زيرزمينی از خوردگی از حدود 60 سال پيش شروع شده است. تکامل پوشش های محافظ خطوط لوله با استفاده از آسفالت، زغال سنگ شروع شده و تا نوارهايی سرد که با نفوذ پيوندهای اپوکسی همراه است و اخيراً به سيستم سه لايه رسيده است. سيستم نوار سرد اعمالی، که يکی از دو سيستم پوششی برجسته در آمريکاست در خطوط لوله ی حامل نفت، گاز و آب جديد يا بازسازی شده استفاده می شود. ساختار اصلی آنها فراهم کردن حفاظت از خوردگی طولانی مدت برای اجزای زيرزمينی به خوبی محافظت مکانيکی است. که در ادامه به ترکيب، عملکرد و مزايا و کاربردهای اين روش می پردازيم [1،5،6].

برای دانلود متن کامل کلیک کنید