آزمون ترک تنشی

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آزمون ترک تنشی

آزمون ترک-تنشی محیطی یا Environmental stress-cracking of ethylene plastics به منظور بررسی پایداری پلاستیک های اتیلنی در محیط خورنده و در شرایط وجود ترک تنشی مورد استفاده قرار می گیرد. در شرایط خاص تنشی و در حضور شرایط محیطی مانند حضور چربی ها، روغن، عامل تر کننده  (wetting agent) ، عوامل شستشو و … ممکن است پلاستیک های پایه اتیلن دچار پارگی شوند. این آزمون به منظور بررسی پایداری این پلاستیک ها در شرایط بسیار خورنده طراحی شده است و از آزمون های مهم در بررسی رفتار پوشش روی لوله ها محسوب می شود. این دستگاه  مطابق با استاندارد   ASTM D1693 طراحی و ساخته شده و  امکان بررسی 10 نمونه به شکل همزمان را دارا می باشد.

دستگاه آزمون ترک-تنشی محیطی  دارای هفت بخش کلی به شرح زیر می باشد :

  1. قالب نمونه زن (blanking die): قالب مستطیلی برای برش نمونه ها با ابعاد  در میلی متر در  .
  2. دستگاه ناچ زن ( Nicking Jig): برای ایجاد نقص کنترل شده در نمونه ها با توجه به جدول استاندارد، به شکل موازی با لبه های بلند نمونه و در مرکز وجه بزرگ تر.
  3. ​نگهدارنده نمونه: این جزء که از برنج سخت یا نیمه سخت تولید می شود به منظور قرار گیری نمونه در محیط سیال تست مورد استفاده قرار می گیرد.
  4. تیوب تست: لوله های شیشه ای به طول 200 میلی متر با حداقل قطر داخلی ( ترجیحی) 31.5 میلی متر و درپوش چوب پنبه ای یا لاستیکی.
  5. سیستم گرمایش شامل چمبر استاندارد شامل سیستم گرمایش فن دار با کنترل دمایی در محدوده تست با دقت .
  6. ابزار خمش (bending tool): به منظور خم کردن نمونه تست.
  7. ابزار جابجایی نمونه (transfer tool): به منظور انتقال نمونه از ابزار خمش به نگهدارنده نمونه.
اجزای دستگاه شیار زن
اجزای دستگاه شیار زن

دستگاه آزمون ترک تنشی

دریافت کاتالوگ دستگاه آزمون  ترک تنشی

دریافت راهنمای کاربری دستگاه آزمون ترک تنشی