معرفی خوردگی ها در فلزات و اجسام دیگر و انواع آنها

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

معرفی انواع خوردگی

خوردگی در مواد و تجهیزات
خوردگی در مواد و تجهیزات

خوردگی را تخريب يا فاسد شدن يک ماده در اثر واکنش با محيطی که در آن قرار دارد تعريف می کنند. با توجه به این تعریف مسئله، خوردگی مختص فلزات نبوده و غيرفلزات را نیز شامل می شود. مثلاً تخريب رنگ و لاستيک بوسيله نور خورشيد يا مواد شيميايی، خورده شدن جداره کوره فولادی سازی، و خورده شدن يک فلز جامد به وسيله مذاب يک فلز ديگر تماماً خوردگی ناميده می شوند. خوردگی می تواند سريع يا کند صورت گيرد. فولاد زنگ نزن 8-18 در حالت حساس شده به وسيله اسيدپلی تيونيک ظرف چند ساعت به شدت خورده می شود. ريل های راه آهن معمولاً به آهستگی زنگ می زنند ولی سرعت زنگ زدن آنقدر نيست که بر کارايی آنها در طول سال های زياد اثر بگذارد.
خوردگی فلزات را می توان برعکس متالورژی استخراجی در نظر گرفت. در متالورژی استخراجی، هدف عمدتاً به دست آوردن فلز از سنگ معدن و تصفيه يا آلياژسازی آن برای مصارف مختلف می باشد. اکثر سنگ معدن های آهن حاوی اکسيدهای آهن هستند و زنگ زدن فولاد به وسيله آب و اکسيژن منجر به تشکيل اکسيدآهن هيدراته می گردد. اگرچه اکثر فلزات موقعی که خورده می شوند تشکيل اکسيد می دهند ولی لغت زنگ زدن فقط در مورد آهن و فولاد به کار می رود. بنابراين می گوييم فلزات غيرآهنی خورده می شوند و نمی گویيم زنگ می زنند.

برای دانلود متن کامل کلیک کنید