آشنایی با خصوصیات مقره، مواد سازنده و دلایل تخریب

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

مقره، مواد سازنده و دلایل تخریب

آند فداشونده کمربندی
آند فداشونده کمربندی

مقره ها (عایق های الکتریکی) یکی از اجزای مهم در سیستم های فشار قوی مثل خطوط انتقال و ایستگاه های توزیع برق هستند. به منظور کسب مهارت های الکتریکی در میدان های فشار قوی، مطالعه و استفاده از علوم کاربردی ضروری است. شکل مقره ها بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت، متفاوت است.

وظایف مقره ها در شبكه ها را می توان به صورت زیر بیان نمود:
1. تحمل وزن هادی های خطوط انتقال و توزیع برای نگهداری سیم های هوایی روی پایه ها و دكل ها در بدترین شرایط (یعنی موقعی كه ضخامت یخ و برف تشكیل شده روی سیم ها در حداكثر مقدار باشد) را داشته باشد و اصولاً باید بتوانند بیشترین نیروهای مكانیكی وارد شده بر آن ها را تحمل كنند.
2. عایق بندی هادی ها و زمین و بین هادی ها با یكدیگر به عهده مقره است. یعنی مقره ها باید از استقامت الكتریكی كافی برخوردار باشند تا بتوانند بین فازهای شبكه و دكل ها كه متصل به زمین هستند عایق سازی كافی برای تحمل ولتاژ فازها را داشته باشند. استقامت الكتریكی آن ها باید در حدی باشد كه در بدترین شرایط (یعنی در حضور رطوبت، باران، آلودگی و بروز صاعقه با ولتاژ بالا) دچار شكست و نشت الكتریكی نشوند.

بنابراین مقره ها باید دارای خصوصیات زیر باشند :
1. استقامت الكتریكی بالا.
2. استقامت مكانیكی بالا.
3. عاری از ناخالصی و حفره های داخلی.
4. استقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شكل در اثر تغییر دما (با توجه به ضریب انبساط حرارتی كه بایستی كم باشد).
5. ضریب اطمینان بالا.
6. ضریب تلفات عایقی كم.
7. در برابر نفوذ آب و آلودگی ها مقاوم باشد.

برای دانلود متن کامل کلیک کنید