آموزش تعمیرات خط لوله و بستن جریان

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آموزش تعمیرات خط لوله و بستن جریان

تعمیرات خط لوله و بستن جریان با پلاگ کیسه ای
تعمیرات خط لوله و بستن جریان با پلاگ کیسه ای

در کارخانجات صنعتی، پالایشگاه های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، نیروگاه های حرارتی، خطوط انتقال فرآورده های نفتی، خطوط انتقال گاز و غیره، در بسیاری از مواقع بر حسب نیاز ناگزیر به انجام عملیات برشکاری و جوشکاری بر روی خطوط لوله ای هستیم که در سرویس بوده و سیالات داغ، پر فشار، آتش زا، سمی و امثال آن در حال عبور از داخل آنها می باشند. این نیاز ممکن است ناشی از یکی از شرایط زیر باشد:

1. لزوم تعمیرات بخشی از سیستم لوله کشی به واسطه خرابی
2. لزوم نصب شیرآلات و ادوات ابزار دقیق جدید جهت بروزرسانی سیستم فرآیند موجود
3. لزوم گرفتن انشعاب جدید از لوله به واسطه طرح های توسعه و یا سرویس رسانی به مصرف کنندگان جدید

كارشناسان و گروه های بازرسی خطوط لوله نفت و گاز به خوبی واقفند که دانش فنی درباره شناسایی خسارت های رایج و تعمیر آن ها در خطوط لوله و همچنین تغییر مسیر بخشی از سیستم لوله کشی به منظور ایجاد فضا برای عبور لوله های جدید و یا قطع موقت جریان به این منظور، تا چه حد اهمیت دارد. بازرسی های دقیق از سطوح داخلی و خارجی خطوط نفت و گاز، وضعیت و حجم خسارت های وارد شده به این لوله ها را نشان می دهد.