آموزش آشنایی با لوله پلی اتیلن

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آموزش آشنایی با لوله پلی اتیلن

تصویر رادیگرافی جوشکاری الکتروفیوژن لوله پلی اتیلن
تصویر رادیگرافی جوشکاری الکتروفیوژن لوله پلی اتیلن

امروزه لوله های پلی اتیلن به مهمترین نوع از لوله های مورد استفاده در شبکه های انتقال و توزیع گاز و آب شهری تبدیل شده است. مهمترین عواملی که باعث این انتخاب شده است عبارتند از:

  • هزینه های پایین نصب و نگهداری نسبت به لوله های فلزی
  • مقاومت بالا در برابر خوردگی
  • مقاومت شیمیایی بالا
  • حد دوام و عمر بالاتر(حداقل 50 سال) و مقاومت بالا در برابر بارها و ضربه های ناگهانی مانند زلزله

لوله های پلی اتیلن برای اولین بار در دهه 50 میلادی در پروژه های آب رسانی و گاز رسانی آمریكا استفاده شد و این موضوع در اروپا از دهه 70 میلادی، در كشورهای انگلیس و فرانسه آغاز گردید. میزان مصرف این لوله ها از 151 كیلومتر در سال 1955 به 160000 كیلومتر در سال 1970 رسید و امروزه 90 درصد از شبكه توزیع آب و گاز در آمریكا با استفاده از لوله پلی اتیلن صورت می پذیرد. تجارب، مشخصات، استانداردها و دانش فنی تولید لوله های پلی اتیلن در اروپا از طریق ارتباط و هم كاری فنی با معتبرترین تولیدكننده لوله های پلی اتیلن گاز رسانی در اروپا، به ایران منتقل شد. تولید لوله پلی اتیلن در یكی از شركت های داخلی از سال 1378 با متراژ 5 كیلومتر به 1800 كیلومتر در سال 1382 رشد یافت. برای اتصال لوله ها در شبکه های پلی اتیلن انتقال آب و گاز از چندین روش استفاده می شود که مهمترین و شناخته شده ترین این روشها جوش سر به سر و جوش الکتروفیوژن می باشد. در این بخش از تحقیق حاضر، ابتدا به طور مختصر به معرفی پلی اتیلن و انواع آن پرداخته سپس هر کدام از روش های جوشکاری سر به سر و الکتروفیوژن به اختصار توضیح داده شده است و در نهایت انواع روش های مخرب و غیر مخرب بازرسی بر خط جوش و اتصالات لوله های پلی اتیلن آورده شده است.