آزمون خمش پوشش

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آزمون خمش پوشش

آزمون انعطاف پذیری به منظور بررسی مقاومت پوشش های سه لایه پلی الفین اعمال شده بر روی فلز نسبت به خم شدگی در زوایای مختلف طراحی شده است. این آزمون روی نمونه های لوله برش خورده انجام می شود. این دستگاه مطابق با استانداردهای ISO 21809-1 (2018) و ISO 21809-2 (2014) طراحی شده است و  امکان بررسی نمونه در زوایای خمش مختلف را دارا می باشد.

اجزای دستگاه:

دستگاه تست انعطاف پذیری دارای سیستم هیدرولیک به منظور اعمال تنش، سیستم پایه و ماندرل به منظور اعمال خمش و زاویه سنج دیجیتال به منظور مشاهده میزان خمش نمونه می باشد .

نمونه تست

نمونه های آزمایشگاهی پوشش باید در ابعاد حداقل 200  میلی متر در  طول و در حدود 25 میلیمتر عرض در امتداد محور لوله بریده شوند یا از نمونه آزمایشگاهی پوشش داده شده با ابعاد  در طول حداقل 200 میلیمتر استفاده شود.

نمونه خم شده
نمونه خم شده

دستگاه آزمون خمش پوشش

دریافت کاتالوگ دستگاه آزمون خمش پوشش

دریافت راهنمای کاربری دستگاه آزمون خمش پوشش