جلوگیری از رسوب کلسیم

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آزمون جلوگیری از رسوب کلسیم

روش آزمایشی که در این تست توضیح داده شده است، یک روش استاتیک می باشد که به منظور اندازه گیری توانایی بازدارنده های رسوب در جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم و سولفات کلسیم از محلول در 71 درجه سانتی گراد ) 160 درجه فارنهایت( طراحی شده است . این آزمون فقط برای رتبه بندی ممانعت کننده ها ی مختلف در شرایط آزمایشگاهی طراحی شده است و لزوما بیان کننده عملکرد ممانعت کننده ها در شرایط واقعی نیست . این دستگاه مطابق با استانداردهای NACE TM0374 طراحی شده است و امکان بررسی تا ده نمونه را به شکل همزمان دارا می باشد. جهت آشنایی نحوه تست راهنمای کاربری دستگاه را مطالعه فرمایید.

اجزای دستگاه:

دستگاه تست دارای سه بخش کلی به شرح زیر می باشد :

سیستم گرمایش شامل چمبر گرمایش فن دار با کنترل دمایی در محدوده تست  ℃ 71 با دقت  ±1℃ .

سیستم پرج گاز : شامل یک پنل کنترل دبی با امکان گاز دهی به دو نمونه به شکل همزمان و دو عدد چمبر پرج گاز دارای سیستم خرد کننده حباب.

 تجهیزات نمونه گیری و تست: شامل 10 عدد شیشه 125 سی سی پیرکس ، استوانه مدرج و پیپت به منظور انتقال ممانعت کننده.

تجهیزات اشباع محلول تست
تجهیزات اشباع محلول تست

دریافت کاتالوگ 

دریافت راهنمای کاربری