دستگاه آزمون نفوذ پذیری

تهیه شده توسط شرکت میراب صنعت

آزمون نفوذپذیری

آزمون نفوذپذیری به عنوان یک آزمون تسریع شده به منظور بررسی مقاومت پوشش های روی لوله به منظور تعیین میزان نفوذ جسم فرو رونده خارجی، در شرایط ثابت دما و نیرو طراحی شده است.

پوشش روی لوله به دلیل وزن لوله یا خاک روی آن، ممکن است در زمان لوله گذاری یا حین عملیات دچار فشار موضعی شود. به همین دلیل انجام این آزمون به منظور تعیین مقاومت پوشش در مقابل نیروی وزن خارجی اهمیت بالایی در بررسی عملکرد پوشش دارد. میزان نفوذ فرورونده به عنوان تابعی از دما در زمان مشخص با کمک ساعت های اندیکاتور دیجیتال روی دستگاه سنجیده می شود و عموما برای همه انواع پوشش های غیر فلزی بخصوص پوشش های پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن (PE) کاربرد دارد.

این دستگاه مطابق با استانداردهای ISO 21809-1 (2014) و EN 10289 طراحی شده است و امکان بررسی سه نمونه به شکل همزمان را دارا می باشد.

مشخصات فنی

  • دارای سیستم گرمایش ( آون) به همراه فن به منظور ایجاد یکنواختی دما در حین تست با خطای دو درجه سانتیگراد( مطابق با استاندارد).
  • امکان بررسی سه نمونه به شکل همزمان.
  • دارای فرو رونده به قطر 8/1 میلیمتر و سطح مقطع 5/2 میلیمتر مربع و سیستم اعمال نیرو (وزنه ) با وزن 25 نیوتن.
  • دارای هولدر به منظور بستن نمونه برای پوشش های جدا شده از لوله.
  • دارای ساعت اندیکاتور دیجیتال به منظور تعیین دقیق میزان فرورفتن فرورونده در پوشش.

دستگاه آزمون نفوذ پذیری

دریافت کاتالوگ دستگاه آزمون نفوذ پذیری

دریافت راهنمای کاربری دستگاه آزمون نفوذ پذیری